Termín: 17.-18.1.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: osvedčenie
Rozsah kurzu: 2 dni

Cieľ kurzu:

Objasniť účastníkom kurzu požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy,získať teoretické a praktické vedomosti z oblasti metrológie,pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie metrologických činností vo firme.

Program 2-dńového online školenia /webinára/:

1. Metrológia a metrologické pojmy

2. Druhy meradiel, ich používanie a správa meradiel

3. Zabezpečenie kvality meracieho zariadenia

4.Legislatíva a legislatívne požiadavky pre meracie zariadenia

– orgány štátnej správy v metrológii

– úlohy Slovenskej legálnej metrológie

5.Metrológia a metrológ vo firme

– postavenie v systéme manažérstva kvality

– metrologický poriadok

6. Základy a princíp MSA (Analýza systému merania)

7. Príklady a diskusia

Online kurz sa uskutoční formou webinára. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname o 9.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 13:00 hod.

Účastník online kurzu získa: učebné materiály v elektronickej podobe.

Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát.

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu 
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na online školenie.
Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť:
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu