Termín: 18.10.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Školenie zo základov pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, širokú verejnosť v rámci prehľadu aktuálnych zmien v ZP.


Náplň školenia:

– aktuálne zmeny v ZP
– pracovný pomer (pracovná zmluva a jej náležitosti, vymenovanie a odvolanie z funkcie, význam skúšobnej doby)
– druhy pracovných pomerov
– osobitosti pracovných pomerov na dobu určitú a pracovných pomerov na kratší pracovný čas
– spôsoby skončenia pracovného pomeru
– výpovedné doby a výpovedné dôvody
– dôvody okamžitého skončenia
– nároky v súvislosti so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, preplatenie dovolenky a pod.)
– pracovná disciplína a postihy zamestnanca
– ochrana pred prepustením a výnimky z nej
– ochrana osobitných kategórií zamestnancov (najmä mladiství, zdravotne postihnutí, zamestnanci so zodpovednosťou za rodinu)
– prekážky v práci
– úrazy na pracovisku
– praktické rady a riešenia

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu