Termín: 15.2.2024, 9.4.2024, 14.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Náplň tréningového školenia:

Poznávanie svojich pracovníkov.
Rozdiel medzi vedením a riadením ľudí.
Poznanie vlastného preferovaného štýlu riadenia a vedenia ľudí.
Komunikácia manažéra v pracovnom kolektíve, kontrola, ocenenie, konštruktívna kritika pracovníkov.
Najčastejšie chyby vo vedení a riadení pracovníkov.
Odhad osobnostných charakteristík spolupracovníkov, komunikácia s pracovníkmi
Úlohy manažéra.
Využitie poznatkov v praxi.

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– využitie vlastných vodcovských zručností
– istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie
– presvedčivejší osobný prejav vo vedení a riadení pracovníkov
– úspešné riadenie svojej kariéry
– zlepšenie kľúčových zručností v oblasti situačného vedenia ľudí a riešenia konfliktov

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu