ÚSPEŠNÝ OBCHODNÍK /…alebo – ako predať neviditeľné…/

Termín: 24.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený:

– obchodným reprezentantom, zástupcom, riadiacim manažérom, majiteľom firiem, maklérom,

– všetkým , ktorí chcú byť úspešní v predaji

Cieľ tréningu:

– naučiť a objasniť účastníkovi tréningu, ako byť úspešný v uzatváraní obchodov ovládať reč svojho tela a celkovú

– etiketu úspešného obchodníka

– zvládať samého seba a ľudí okolo seba

Obsahová náplň školenia:

– povaha a charakter ľudí , s ktorými prichádzame do kontaktu

– základné poznatky využitia reči tela v rámci aktívnej práce obchodníka

– temperament ľudí a ich vyžarovanie

– základná etiketa úspešného obchodníka

– moderné spôsoby nadväzovania kontaktov so zákazníkom

– vlastná cesta k úspechu /modelové situácie, konkrétne prípady/

– psychologické minimum v obchodnom rokovaní

– manipulačné techniky – manipulačné taktiky

– starostlivosť o klienta a jednanie s úspechom

– návod na úspešný predaj

– tzv. zlodeji času v rámci predaja a ich eliminácia

– riadenie seba samého v čase

– obchodné taktiky, stratégie, vyjednávania a celkový predaj

– konkrétne ukážky a modulové situácie v rámci konkr. obchodných príležitostí

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia,

zážitková forma školenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– uplatnenie najnovších poznatkov získaných v rámci tréningu na pracovisku a ich rýchly prínos .

– získanie najnovších poznatkov v rámci obchodných taktík ,stratégií a vyjednávaní

– zorientovanie sa na trhoch v rámci jeho súčasných požiadaviek

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu