UMENIE PREZENTÁCIE A PREZENTAČNEJ TECHNIKY

Termín: 9.4.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Náplň tréningového školenia:

– základné formy a prvky prezentácie
– štruktúra prezentácie t.j. úvod, jadro a záver
– zásady vizuálizácie
– verbálna stránka prezentácie
– neverbálna stránka prezentácie
– umenie presvedčiť
– zvládanie trémy
– tréning vlastného prezentovania sa, spojení s videotréningom

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, dychové cvičenia, triky na zvládanie trémy, prezentácia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– zvýšenie rozvoja vlastnej prezentačnej techniky
– zvýšenie profesionálnej úrovne účastníkov pri prezentáciách
– istejší a presvedčivejší osobný prejav pri prezentáciách
– získanie znalostí v spôsoboch prípravy prezentácií

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu