Termín: 24.10.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený najmä pre stredný a vrcholový manžment


Cieľom tréningu je:

Snaha o zlepšenie a  porozumenie princípov tímovej a medzi tímovej spolupráce a komunikácie.

 

Zdokonaliť sa v riadení tímu a vytváraní prostredia pre efektívnu spoluprácu tímov.

 

Porozumieť skupinovej dynamike a tvorivému napätiu, ktoré v tíme spôsobuje.

 

Objasniť prácu v tíme:

– čo je to tím
– podmienky pre vznik dobrého tímu
– synergia v tíme
– atmosféra v tíme, princípy
– komunikácia v tíme

Vysvetliť základné pravidlá práce v tíme.

Princípy efektívnej spolupráce a komunikácie medzi tímami /odvodenie pravidiel pre efektívnu spoluprácu tímov, najčastejšie chyby v komunikácii medzi tímami/.

Komunikačné  zručnosti pre efektívnu spoluprácu v tíme:

–  priebeh komunikačného procesu a dôležité charakteristiky úspešnej komunikácie,

–  jasná  verbálna komunikácia – jednoznačné podávanie a prijímanie informácií,

–  kladenie otázok,

–  zručnosti sumarizovania a parafrázovania.

Komunikačný  plán:

–  prvky komunikačného plánu,

–  správa (zámer, ciele, cieľová skupina, obsah, metódy, forma).

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu