Termín: 8.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Náplň  tréningového školenia: Určovanie vlastných priorít a cieľov.

•   Analýza a rozbor pracovného času, zlodeji času, pílový efekt.
•   Techniky time managementu, metóda ABC, Eisenhoverova matrica času a ďalšie techniky.
•   Plánovanie času, techniky plánovania, krivka výkonnosti.
•   Poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu.
•   Techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady …
•   Schopnosť povedať nie ako šetrič času.
•   Manažérska práca a nutnosť delegovania.
•   Identifikácia vlastných stresorov.
•   Auto diagnostika hladiny stresu.
•   Zladenie životných a pracovných priorít.
•   Aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou.
•   Čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu.
•   Rôzne relaxačné techniky využívané na  odbúranie stresu.
•   Vypracovanie individuálneho akčného plánu na zlepšenie manažmentu času a stresu.

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické  vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia  a techniky,  riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

–  účastník sa naučí plánovať svoj i tzv. zverený čas
–  efektívne a rýchlejšie rozhodovanie sa v rôznych situáciách
–  celkové zvýšenie profesionality a efektivity práce na pracovisku

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu