Termín: 28.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Cieľom tohto tréningového programu je, aby Teambuilding prispel ku zlepšeniu reálneho pracovného prostredia a aby budovanie tímovej spolupráce sa stalo každodennou realitou vo vašom pracovnom kolektíve.


Pri vykonávaní akejkoľvek činnosti v ľubovoľnej spoločnosti je človek vždy odkázaný na spoluprácu s inými osobami. Každý má pritom svoj prístup k práci, svoj stereotyp a je presvedčený o tom, že je správny. Preto je pravidlom, že vzájomná spolupráca vyžaduje rovnako veľa úsilia ako samotná pracovná činnosť. Zameriavanie sa na profesionálnu stránku svojej práce je nevyhnutnosťou, ale je len jednou stránkou problému

Úloha resp. prínos tréningu pre firmu:

– Podporovať kvalitu tímového rozhodovania.
– Zvyšovať úroveň organizovanosti tímu.
– Zlepšovať komunikáciu a medzi členmi tímu.
– Zvyšovať úroveň kooperatívnosti.
– Podporovať stotožnenie sa s cieľmi tímu a organizácie.
– Zvyšovať ochotu preberať zodpovednosť.
– Rozvíjať podnikavosť.
– Podporovať schopnosť tímu učiť sa a tvoriť.

Programy tréningov a teambuildingov sú šité na mieru. Vychádzajú z rozboru situácie vo firme a potrieb klienta. Výsledky rozboru sú podkladom pri formulácii konkrétnych cieľov tréningu a vytváraní scenára programu.

Po skončení kurzu je vypracovaná záverečná správa, ktorá popri údajoch o programe a fotodokumentácii obsahuje aj hodnotenie lektorov a trénerov smerom k skupine.

Lokalita vhodná na realizáciu Teambuildingu:

Veľká Fatra – Hotel Gader
Popis:

Hotel GADER sa nachádza na trase medzí Martinom a Banskou Bystricou. Je postavený 15 km južne od metropoly Turca – mesta Martin a 13 km severne od kúpeľného mesta Turčianske Teplice pred malebnou obcou Blatnica, ktorá je vstupnou bránou do Gaderskej a Blatnickej doliny. Je obkolesený pohoriami Veľkej a Malej Fatry.

Celková kapacita hotela je 50 lôžok. Hotel je vybavený reštauráciou s kapacitou 50 miest, samostatným salónikom s kapacitou 15 miest, zimnou záhradou, tenisovým kurtom, hotelovou saunou, vlastným parkoviskom a hotelovými garážami.

Novinka v Hoteli Gader – golfový trenažér GolfBlaster 3

Po absolvovaní golfového trenažéru účastníci absolvujú v rámci školenia výučbu golfu priamo na golfovom ihrisku.

Ďalšie lokality vhodné na teambuilding:

– Tatranská Lomnica
– Bojnice
– Slovenský raj
– Vysoké Tatry
– Orava
– Kysuce

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu