OBCHODNÉ TAKTIKY, STRATÉGIE VYJEDNÁVANIA, PREDAJ

Termín: 26.9.2024, 5.11.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený najmä pre: obchodníkov, manažérov, nákupcov, reprezentantov spoločností, obchodným manažérom, obchodným zástupcom


 

Tréning je zameraný na osvojenie si zručností, ktoré vedú  k úspešnému vyjednávaniu s obchodnými partnermi, externými a internými zákazníkmi a dodávateľmi. V množstve modelových situácií sa účastníci naučia úspešne zvládať aj najťažšie vyjednávacie rozhovory s náročnými partnermi.

– Hlavné  zásady vyjednávania.
– Prehľad najmodernejších obchodných taktík
– Analýza problému s odstupu.
– Výber podnetov, na ktoré chcem vo vyjednávaní reagovať.
– Definícia hlavných cieľov vo vyjednávaní.
– Technika „vyjednania na balkón“.
– Ako zachovať rovnováhu v nerovnovážnych vyjednávacích pozíciách.
– Ako „odzbrojiť“ oponenta a získať ho na svoju stranu.
– Ako rešpektovaním osobnosti oponenta získať rešpekt pre seba.
– Ako „zmeniť hru“ keď doterajší postup nefungoval.
– Ako zmeniť kontext aby som mohol zmeniť hru.
– Umenie zasadiť taktiku oponenta do svojho kontextu.
– Stratégie a chyby.
– Typológia partnerov.
– Vlastné predpoklady a tvorba vlastného prirodzeného štýlu vyjednávania.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu