Termín: 28.11.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín


Merchandising:

vhodné a efektívne vystavenie tovaru na predajni je jedna z najdôležitejších činností vykonávaná priamo na mieste predaja. Merchandising sa snaží urobiť práve Váš výrobok centrom pozornosti Vášho zákazníka. Ako to urobiť čo najefektívnejšie, aby bol výrobok v správnom čase, v správnom objeme a cene na správnom mieste a oslovil čo najviac spotrebiteľov, to je hlavne v dnešných neustále sa meniacich podmienkach téma hodná neustáleho vzdelávania.

Obsahová náplň školenia:

– Pojem merchandising a jeho význam
– Využitie merchandisingu priamo v konkr. predajni
– Princípy merchandisingu
– Ovplyvňovanie zákazníka pomocou merchandisingu
– Estetika a merchandising
– Atraktívne a tzv. hluché miesta v predajni
– Konkrétne ukážky a cvičenia s lektorom

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych ukážok a tréningové cvičenia a techniky, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– účastník pochopí význam merchandisingu pri tvorbe zisku
– efektívne a rýchlejšie zvýšenie predajnosti výrobkov
– celkové zvýšenie profesionality a efektivity práce na pracovisku

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu