KOUČINGOVÝ TRÉNING PRE PRACOVNÉ TÍMY

Termín: 9.2.2024, 13.3.2024, 2.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený manažérom, vedúcim pracovníkom na rôznych úrovniach riadenia, podnikateľom a všetkým, ktorí majú ambície pracovať v manažérskych pozíciách.


Cieľom vzdelávacej aktivity je rozšírenie manažérskych kompetencií o nové vedomosti a zručnosti, ktoré mnohonásobne zefektívnia ich riadiacu činnosť. Tréning nadobudnutých zručností – ako pomôcť sebe aj iným pri efektívnom využívaní vlastných zdrojov vedomostí, schopností a zručnosti pre:

– dosahovanie osobných i pracovných cieľov,
– riešenie osobných i pracovných problémov,
– skvalitňovanie medziľudských vzťahov,
– cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potencionálu človeka,
– zlepšovanie a skvalitňovanie výkonu plnohodnotného života,
– implementácia novonadobudnutých kompetencií do každodennej práce utvrdením.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu