Termín: 21.2.2024, 26.3.2024, 12.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Komunikačný tréning je určený najmä marketingovým a obchodným pracovníkom resp. manažérom


Zrozumiteľná, jasná a pružná komunikácia je dôležitá z pohľadu vnútro firemného fungovania, efektivity pracovných vzťahov, vnútro firemnej kultúry, pracovnej atmosféry a hlavne pri kontakte s klientmi. Tréning je zameraný na riešenie východiskového stavu a pozitívneho ovplyvňovania vývoja v smere efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládanie ústretových a neústretových klientov a efektívneho zvládania námietok, sebareflexie, sebaposudzovania a sebaprezentácie.

Osvojiť si asertívne techniky komunikácie, ktoré výrazne podmieňujú efektivitu nášho správania a konania. Zároveň získate schopnosť bez stresu zvládať i náročné životné a pracovné situácie a efektívne zvládať riešenie konfliktov v interpersonálnych i osobných vzťahoch .Naučíte sa základy správnej argumentácie, a schopnosť presadiť svoje oprávnené nároky. efektívnosť Vašej práce sa zvýši získaním nových vedomostí, lepším sebapoznaním.

Druhá časť tréningu je zameraná na komunikačné štýly a ich prejavy Agresivita, pasivita – submisivita. Manipulačné techniky – manipulačné taktiky. Asertivita, asertívne kontra manipulačné techniky. Asertívne riešenie konfliktov. Súčasťou tréningu sú praktické riešenia.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu