BUSINESS PROTOKOL A SPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE V PRAXI

Termín: 14.2.2024, 18.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Tréning je určený pre stredný a vrcholový manžment


Cieľom školenia je získať základný prehľad o spôsobilostiach počas obchodných rokovaní, utvrdiť sa v kultúrnych zvyklostiach, získať zručnosti v tom ako spríjemniť rokovanie a komunikovanie, osvojiť si základné pravidlá etikety v pracovnom prostredí, ako aj na podujatiach, ktoré majú spoločenský charakter a sú organizované firmou.

Účastník získa základné pravidlá pri komunikácii pri verejnom styku, pravidlá etikety, pozdrav a jeho formy, predstavovanie sa, práca s vizitkami, umenie počúvať, spoločenská a obchodná konverzácia, malé a veľké rozhovory, pracovné rokovania, prijímanie návštev na pracovisku, obchodné obedy, pozvánky na podujatia a zastupiteľnosť, dary pri výročiach kolegov, stolovanie, pracovné miesto a jeho úprava, služobné cesty autom, pracovné návštevy u klienta a pravidlá. Firemné podujatia a správanie sa jednotlivcov podľa ich postavenia. Príprava firemných podujatí, príprava verejnej prezentácie spoločnosti, výstavy. Pravidlá pri obchodnom rokovaní, zásady pre obchodný rozhovor. Poradenstvo pri pracovnom odeve a úprave zovňajšku

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu