Termín: 6.3.2024, 8.5.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 6 hodín

Náplň tréningového školenia:

Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky t.j. schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor.

– riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania sa
– výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania sa
– schopnosť vyrovnať sa s kritikou
– odhad zákazníka podľa základnej typológie
– korektné sebapresadzujúce sa správanie voči zákazníkovi a kolegom
– rešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
– zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
– zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov
– spätná väzba a vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
– modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, dotazníkové metódy, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

– získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
– schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov na pracovisku

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu