Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Systém riadenia kvality

ISO 9001 sa v prvom rade zameriava na riadenie kvality, nie na certifikáciu výrobku.

Definícia „kvality“ v ISO 9001 sa týka všetkých tých čŕt produktu (vrátane služby), ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality znamená, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej produkty (výrobky a služby) vyhovujú požiadavkám zákazníka.

ISO 9001 je určitá značka kvality produktu. Je to jedna časť záruk, pri ktorých zákazník získava dôveru vo váš podnik a tiež dôveru vo vaše činnosti či ponúkané produkty.

Keď má organizácia certifikovaný systém riadenia podľa medzinárodne platnej normy ISO 9001, znamená to, že nezávislý audítor skontroloval, či proces ovplyvňujúci kvalitu (ISO 9001), vyhovuje požiadavkám príslušnej medzinárodne platnej normy.

Prínosy zavedeného systému:

  • vstup do výberových konaní
  • posilnenie vnútornej štruktúry spoločnosti
  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • zvýšenie hodnoty spoločnosti
  • image spoločnosti
  • zviditeľnenie v trhovom prostredí
  • zvýšenie spokojnosti zákazníka
  • trvalé zlepšovanie

Vysoký faktor ovplyvňujúci systém manažérstva kvality sú ľudia (pracovníci, vedúci manažment spoločnosti) a teda i ľudský faktor.

Chystáte sa zaviesť ISO 9001 do Vašej spoločnosti? Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zvládnuť certifikáciu?

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu