Čo Vám prinesie pocertifikačný servis?

– trvalý súlad s požiadavkami systémových noriem,
– automatické spracovanie plánu interných auditov, programov auditov a správ z auditov,
– zaistenie interných auditov, predcertfikačných a certifikačných auditov, zákazníckych auditov a auditov Vašich dodávateľov,
– prípravu na kontrolné a recertifikačné audity,
– preskúmanie dokumentácie SMK, SEM, OH SAS,
– pravidelný prísun aktuálnych informácií zo sveta certifikácie a smerovania manažérskych procesov,
– garanciu vysoko odborne zdatného poradenstva,
– dozorovanie systému sledovania platnosti technických noriem, právnych a iných predpisov,
– zostavenie a spolu sledovanie plnenia termínu kalibrácie a overovania meradiel,
– podľa vzájomnej dohody ďalšie požiadavky zákazníka.

Zobraziť celý obsahMenej z obsahu