Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre rok 2024

Termín: 20.3.2024, 3.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 4 hodiny

Cieľová skupina

 • Pôvodcovia odpadov, firmy nakladajúce s odpadmi, výrobcovia uvádzajúci na trh vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky).

Obsah kurzu

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
  • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi
  • Programové dokumenty odpadového hospodárstva
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť, ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
  • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
  • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie
  • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
  • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny
  • Diskusia s lektorom
Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu