Stavebný zákon

Termín: 27.3.2024, 18.6.2024
Miesto: Online forma / Prezenčná forma
Výstup: certifikát
Rozsah kurzu: 4 hodiny
Online kurz sa uskutoční formou webinára. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname o 9.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 13:00 hod.
Účastník online kurzu získa: učebné materiály v elektronickej podobe.Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát.

Obsah kurzu

 • Ak sa zaoberáte líniovými stavbami, či už z pohľadu navrhovania, povoľovania alebo manažmentu, toto školenie je určené práve pre vás. Je zamerané na zákon č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania stavieb.Okruhy:
  • Predpisy, definície, pojmy
  • Všeobecné a špeciálne stavebné úrady
  • Dotknuté orgány
  • Zákon 24/2006 Z. z., stavebný zákon, správny poriadok
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Kolaudačné konanie
  • Ostatné

  Výklad stavebného zákona

Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť: 
– názov školenia a termín školenia
– meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt
– fakturačné údaje 
Zobraziť celý obsahMenej z obsahu