Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. podporuje technicky nadaných žiakov ZŠ a SŠ


3-4.04.2019 patrila k hlavným partnerom medzinárodnej prehliadky robotov v Trenčíne. 

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov, ktorá chce ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov, zameraných na strojárstvo a automatizáciu a pedagógmi technických vysokých škôl na Slovensku. 

Organizátorom TRD  bola Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín.
Spoluvyhlasovateľom TRD je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Komentáre sú deaktivované