Celoživotné vzdelávanie

father who helps about e-learning his daughter, who could not go to school because of the disease outbreak at home


Celoživotné vzdelávanie je dôležitým merítkom úspešnosti človeka, ktorá sa zvyšuje aj budovaním kompetencií po ukončení formálneho vzdelávania, keďže veľká časť učenia prebieha mimo školského prostredia. Podľa verejne dostupných štatistík sa v SR vzdeláva len 2,9 percenta dospelej populácie, čo je oproti iným krajinám EÚ veľmi malé percento. Prioritným cieľom celoživotného vzdelávania je pochopiť myšlienku, že nie všetko pre život a prácu sa dá naučiť v škole. Nutné sa vzdelávať ďalej a hlavne celoživotne.

Veľa mladých ľudí, má záujem získať ďalšie zručnosti či kariérne podrásť. Najrozšírenejší spôsob rozvoja je firemné vzdelávanie zamestnancov. Firemné vzdelávanie je kľúčovým prvkom k tomu, aby zamestnanci dostali to najlepšie. Prioritou je pomoc v rámci dosahovaní stanovených cieľov.
Pre celoživotné vzdelávanie je nutné vytvoriť aj vhodné podmienky, ľudí motivovať do učenia sa nových vedomostí a zručností. No motivácia by mala ísť najprv z vnútra človeka a sám musí chcieť a cítiť potrebu doplniť si informácie. Malo by byť rozmanité, pútavé v každom období života lebo chceme sa vždy naučiť niečo nové………

Komentáre sú deaktivované