Z dôvodu neuhradenia nákladov na prípravu webovej prezentácie je web deaktivovaný správcom.

Prosíme kontaktujte nás do dvoch týždňov od publikovania tohto oznamu (23.8.2021), aby ste predišli úplnému zmazaniu služieb a s nimi spojených dát.