VZDELÁVACIE POUKAZY
Europska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
Najvýhodnejší nákup vzdelávacích poukazov pre firmy, inštitúcie a ich zamestnancov !
Ponúkame Vám možnosť zakúpenia vzdelávacieho poukazu Meridián za aktuálnu sumu.
Vzdelávací poukaz môžete využiť kedykoľvek v roku 2018 a 2019, kedy to bude najmä Vám vyhovovať .
Postup pri zakúpení vzdelávacieho poukazu:
1. Vyberte si z prehľadu školení /viď. dolu/ kurz, ktorý by ste chceli absolvovať.
2. Vyplňte objednávkový formulár na vzdelávacie poukazy /dolu/ a odošlite.
3. Po potvrdení prijatia Vašej objednávky Vám zašleme info o platbe.
4. Po úhrade získate vzdelávací poukaz na vybrané školenie, ktorý môžete využiť kedykoľvek počas roku 2018 a 2019
/termíny školení sú aktualizované vždy 3 mesiace dopredu na webstránke - Prehľad školení a Aktuálne školenia/.
5. V prípade, ak budete chcieť absolvovať daný kurz nahlásite len číslo vzdelávacieho poukazu a automaticky máte rezervované miesto
na danom školení!
6. Zakúpiť si môžete neobmedzené množstvo rôznych vzdelávacích poukazov Meridián.
Výhody zakúpenia vzdelávacích poukazov Meridián :
- časová nezávislosť ich využitia /platnosť 2 roky/,
- v prípade zvýšenia cien za školenia počas roku sa už Vás nedotýkajú, nakoľko ich máte predkúpené za vtedy aktuálnu cenu
/nič nedoplácate v rámci zvyšovania v danom roku školného/,
- vzdelávacie poukazy sú prenosné aj na iné osoby, nakoľko každý poukaz je riadne očíslovaní jedinečným kódom,
- poukazy šetria Vaše finančné prostriedky.
Investujte už teraz do budúcnosti Vašich zamestnancov !