MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

je založená nielen s cieľom poskytovať vzdelávanie zamestnancov firiem, organizácií a jednotlivcov, ale i s cieľom pomáhať firmám, podnikom a štátnym organizáciam pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že im poskytuje kvalifikované poradenstvo pri zavádzaní manažérskych systémov až po certifikáciu niektorou certifikačnou organizáciou. Sme agentúra, ktorej silnou stránkou sú práve naši konzultanti a ich konzultačná činnosť, ktorá je na vysokej profesionálnej úrovni. Naša spoločnosť ponúka služby, ktoré sa vždy prispôsobujú zákazníkovi a sme vždy schopní zabezpečiť všetky potrebné úkony a maximálne vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov.Našim najvyšším cieľom je splniť očakávania zákazníka v čo najväčšej miere. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti zaručujú vysokú kvalitu nami ponúkaných služieb. Agentúra má vypracované účinné postupy a riešenia pre zabezpečenie činností v spojitosti s uplatnením manažérskych systémov.

Svojim zákazníkom dávame zmluvné záruky v oblasti dodržiavania kvality, dohodnutých termínov a cien.

Zmluvne sa zaručujeme, že:

Vybudovaný systém manažérstva podľa zvolenej normy bude akceptovaný medzinárodne uznávanou akreditovanou certifikačnou spoločnosťou, čoho dôkazom bude úspešné vykonanie certifikačného auditu a získanie certifikátu potvrdzujúceho zhodu systému s požiadavkami príslušnej systémovej normy.

Dodržíme dohodnuté a odsúhlasené termíny, harmonogramy a ceny.

Agentúra MERIDIÁN Vám ponúka tieto služby v oblasti manažérskych systémov:

Poradenstvo pri tvorbe a zavádzaní manažérskych systémov:
- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949, prípadne VDA
- ISO 45 001
- HACCP a iné

Podpora pri údržbe manažérskych systémov:
- interné audity
- externé zákaznícke a dodávateľské audity
- personálne audity
- všetky ostatné činnosti
- pocertifikačný servis

Interní audítori

Interný audítor systému manažérstva kvality ISO 9001:2015

Interný audítor systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001:2015

Interný audítor systému manažérstva bezp. a ochrany zdravia pri práci

ISO 45 001:2018


Poradenstvo v oblasti zavádzania manažérskych systémov

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14 001:2015

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45 001:2018

Zákaznícky audit

Pocertifikačný servis

Poradenstvo v oblasti zavádzania systému manažérstva kvality podľa požiadavky

normy IATF 16 949

Systém manažérstva kvality IATF 16 949 Osobitné požiadavky na používanie

normy ISO 9001 v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov


Pocertifikačný servis