SKUPINOVÉ VZDELÁVANE PRE KOLEKTÍVY PEDAGÓGOV
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Riešenie konfliktov v školskom prostredí

Stresové situácie a relaxačné techniky

Efektívna komunikácia: pedagóg a žiak

Zvládanie stresu a záťažových situácií v rámci jednotlivých pracovných pozícií

Asertivita a riešenie konfliktov v škole

Ako zvládať problematické správanie žiakov v škole

Odbúravanie stresu, syndróm tzv. vyhorenia a regenerácia motivácie

Poruchy správania

Sociálna kohézia

Interaktívna tabuľa

Komunikácia s pacientom