O SPOLOČNOSTI
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Sme poradensko-vzdelávacia spoločnosť, špecialista v oblasti vzdelávania najmä pre stredný a vrcholový manažment. Spoločnosť už niekoľko rokov ponúka najnovšie európske moderné trendy v oblasti vzdelávacích aktivít od školení, tréningov, zážitkových školení, workshopov, špeciálnych tréningových programov až po brainstorming.

Kurzy, školenia, workshopy sú zamerané na firemné, odborné a špecifické vzdelávanie. Ročne ponúkame vyše sto vzdelávacích programov v rámci aktuálneho dopytu. Každá naša aktivita sa prispôsobuje požiadavkám zadávateľa, z toho vyplýva, že každá aktivita agentúry Meridián je originálna a jedinečná o čom svedčí vzrastajúci záujem o naše služby. V neposlednej miere pripravujeme tzv. kurzy „šité na mieru“ pre súkromný sektor, ako i pre orgány štátnej správy, Úrady práce, školstvo, zdravotníctvo, priemysel /výrobný i nevýrobný/ a iné príspevkové, rozpočtové a neziskové organizácie.


Našou silnou stránkou je skutočnosť, že pôsobíme na celom území SR i ČR, kde i priamo vykonávame svoju vzdelávaciu činnosť, prispôsobujeme sa požiadavkám klienta, sme flexibilní i s možnosťou výučby v individuálnych kurzov na požiadanie klienta, napr. na jeho pracovisku, a pod. O spokojnosť našich klientov a o úspešnosť na trhu, ako i o neustále skvalitňovanie ponúkaných služieb agentúry v rámci vzdelávania sa stará odborný tím našich lektorov, školiteľov na veľmi vysokej profesionálnej úrovni.

Lektorov považujeme za strategický článok resp. silnú stránku spoločnosti čo dokazujú ich referencie, ktoré na požiadanie klienta vieme predložiť. Lektori využívajú vo svojej práci najmodernejšiu techniku a metódy výučby. Obsah kurzov zodpovedá našej snahe poskytnúť klientom čo najviac konkrétnych a pre prax využiteľných informácií, údajov a praktických skúseností.
Využívame vzdelávacie miestnosti a služby najrozličnejších penziónov a hotelov na Slovensku i v ČR , zároveň zabezpečíme vynikajúci stravovací servis a wellness program popri vzdelávaní. Významné miesto vo vzdelávaní majú i školy, ktoré školíme počas celého šk. roku v rámci ich výberu.
Poradenské a konzultačné činnosti sú zamerané na zavádzanie manažérskych systémov podľa požiadaviek medzinárodných noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001 a zároveň po certifikačný servis.

V neposlednej miere sa do popredia v rámci agentúry dostáva i poradenstvo v rámci pomoci firmám pri výbere vhodných zamestnancov na určité pracovné pozície. Riešime s majiteľmi firiem, konateľmi, vedúcimi zamestnancami a zamestnancami rôzne prípadové a kauzálne situácie. Výsledkom našej práce sú spokojní klienti, ktorí sa k nám vracajú a využívajú našu pestrú paletu služieb po celý rok.

Verím, že onedlho sa uvidíme v našej Európskej vzdelávacej agentúre Meridián, kde si vyberiete niečo pre Vás, Vašu spoločnosť, firmu z našej bohatej ponuky v oblasti vzdelávania a poradenstva.

Ing. Jana Uhlíková
konateľka