VYBRANÉ REFERENCIE
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN
FIRMY MESTÁ A OBCE ŠKOLY - INŠTITÚCIE
Stredná zdravotná škola Košice
Spojená škola Žilina
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ Galanta
SOŠ Púchov
Hotelová akadémia Holíč
Hotelová akadémia Martin
Súkromná hotelová akadémia Hagma Bratislava
Súkromná SOŠ PAMIKO Košice
SOŠ obchodu a služieb Čadca
SOŠ obchodu a služieb Galanta
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ Nitra
SOŠ Holíč
SOŠ Tmava
SOŠ obchodu a služieb Púchov
SOŠ sv. Michala Levice
SOŠ Martin
SOŠ Nové Zámky
SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola Trenčín
Hotelová akadémia Brezno
SOŠ obchodu a služieb Prievidza
Súkromná hotelová akadémia Stará Turá
SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce
Spojená škola Námestovo
SOŠ Pezinok
GASMO – Súkromná SOŠ Bratislava
SOŠ Košice
ZŠ a MŠ s VJSaM
Vežký Kýr
SOŠ
Banská Bystrica
Špeciálna ZŠ internátna Liptovský Ján
Špeciálna ZŠ
Handlová

Záhorská Ves
Stredná zdravotná škola
Košice
Dolné Zelenice
ZŠ Jánošovka
Čierny Balog
ZŠ a MŠ Rosina

Trstené pri Hornáde
Brvnište

Bratislava
ZŠ a MŠ
Kamienka

Košická Polianka
Špeciálna ZŠ Martin
Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím
Nová Baňa
ZŠ s MŠ Terňa
ZŠ s MŠ
Vyšné Ružbachy
ZŠ s MŠ
Kokava nad Rimavicou
Špeciálna ZŠ s MŠ Hlohovec
ZŠ s MŠ
Báhoň
Blatné Remety
ZŠ s MŠ Vežký Lipnik

Turie

Valaská
ZŠ s MŠ
Červený Hrádok
Korňa
Centrum vožného času
Turzovka
Korňa
SOŠ Krupina
ZŠ Jána Domastu Cabaj
ZŠ sv. Uršule Bratislava

Trebišov
ZŠ a MŠ Žilina
Základná umelecká škola - výtvarný odbor
Košice
Gymnázium Bratislava
Liptovský Mikuláš
Drienov
SOŠ
Stará źubovňa
Hotelová akadémia
Bratislava
Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta
Trebišov
Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica
SOŠ obchodu a služieb
Púchov
Spojená škola o.z. SOŠ Partizánske
SOŠ Animus
Nitra
Súkromná hotelová akadémia
Michalovce
SOŠ
Topožčany
ZŠ s MŠ Hul
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Sereď

Žiar nad Hronom

Bratislava
Súkromná pedagogická škola
Bratislava - Dúbravka
Stredná pedagogická škola Levoča
Spojená škola internátna
Humenné
ZŠ a MŠ
Žilina
Súkromná základná umelecká škola
Snina
Stredná zdravotná škola
Trenčín
SOŠ drevárska Vranov nad Topžou
Odborné učilište Liptovský Mikuláš
Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana Košice
Súkromná základná umelecká škola
Trenčín
MŠ Čajakova 4 Žilina
ZŠ s MŠ
Hôrky
ZŠ Rišňovce
Rišňovce
ZŠ M.R.Štefánika
Trebišov
ZŠ Námestie kpt. Nálepku
Drienov
ZŠ Okoličianska
Liptovský Mikuláš
ZŠ J. Alexyho
Zvolen

Hontianske Tesáre
ZŠ s MŠ
Vežký Lipník
ZŠ s MŠ Rosina

Blatné Remety
ZŠ s MŠ
Poproč
ZŠ s MŠ
Závadka nad Hronom
ZŠ Eduarda Schreibera
Lednické Rovne
Súkromná základná škola
Košice – Staré Mesto
ZUŠ-výtvarný odbor
Košice
SOŠ, Janka Jesenského
Krupina
Špeciálna ZŠ v Handlovej, Námestie baníkov
Handlová
Stredná zdravotnícka škola
Žilina
Stredná zdravotnícka škola
Košice
Stredná zdravotnícka škola
Trenčín
Taneční konzervatoř hl.města Prahy
PRAHA 1
Základná umelecká škola
Česká Lípa
Základná škola
PRAHA 2
ZŠ Predajná
Predajná
ZŠ Cirkevná
Lučenec
Gymnázium
Lučenec
Špeciálna ZŠ
Dubnica nad Váhom
Súkromná SOŠ technická
Žiar nad Hronom
MŠ Radotín
PRAHA 5
ZŠ J. A. Komenského
Revúca
A iné ...Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Bzince pod Javorinou
Domov dôchodcov Lehota pod Vtáčnikom
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Regionálna požnohospodárska a potravinová komora Galanta
A iné ...