Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 6.2.2020
6.3.2020
9.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre všetky úrovne manažmentu, ale taktiež pre procesných inžinierov, inžinierov kvality, plánovačov výroby ale aj majstrov a supervízorov výrobných liniek.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Čo je to vizuálny manažment, jeho účel a výhody

- Ako využívať vizuálny manažment vo výrobnej a nevýrobnej sfére

- Orientácia, informácie o plnení ukazovateľov procesov

- Metóda 5S, životné prostredie, bezpečnosť pri práci, zlepšovanie procesov a produktov

- Audit vizuálneho manažmentu

- Riešenie prípadových štúdií formou analýzy a zlepšovanie konkrétneho pracovného miesta vo firme výrobného a nevýrobného charakteru

- Tím, tímová práva, zapojenie zamestnancov do vylepšovanie vizuálneho manažmentu