Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 19.2.2020
19.3.2020
16.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre vedúcich výroby, majstrov, supervízorov, vedúcich pracovných čiat, špecialistov zlepšovania ako aj priamo výrobným pracovníkom.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Príčiny porúch a chýb, prečo, kedy a ako vykonávať údržbu strojov a zariadení

- Čo je TPM, 4 stupne vývoja TPM

- Nástroje, postupy TPM, kritické miesta, časový plán a jeho realizácia, milníky časového plánu

- Aplikácia TPM do praxe

- Praktické ukážky

- Simulačné hry

- Diskusia