Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 28.2.2020
30.3.2020
30.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre stredný manažment, ale tiež pracovníkom výrobných a obslužných útvarov, špecialistom zlepšovania fremných procesov.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Čo je teória obmedzení TOC

- Aké druhy obmedzení poznáme

- Ukazovatele TOC

- Cyklus zlepšovania

- Ako vyhľadávať úzke miesta

- Ako využívať úzke miesta

- Ako odstraňovať úzke miesta

- Riešenie prípadových štúdií

- Odborná diskusia na tému TOC a jej praktické využitie v spoločnosti