Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 12.2.2020
12.3.2020
10.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre pracovníkov stredného manažmentu a pracovníkom útvaru kvalitu, ale tiež majstrom, supervízorom, vedúcim tímov, procesným inžinierom, inžinierom kvality, laboratórnym inžinierom.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Účel a význam MSA metódy, základné pojmy

- Stabilita, strannosť, linearita, reprodukovateľnosť a opakovateľnosť

- Rozlišovacia schopnosť systému merania

- Postup posudzovania systému merania

- Štúdie spôsobilosti priamo ukazujúceho systému merania

- Štúdie porovnávacích systémov merania

- Riešenie prípadových štúdií

- Príklady z praxe