Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 21.2.2020
24.3.2020
24.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä vedúcim výroby, majstrom a supervízorom, vedúcim čiat.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Supervízor ako základný článok riadenia

- Výrobný plán, zaistenie výroby materiálom, ľuďmi, strojmi a zariadeniami, náradím, prípravkami a energiami, ekonomika výroby, evidencia o dochádzke a výrobnom procese, ukazovatele výrobného procesu

- Spolupráca s ostatnými oddeleniami

- Logistika, materiálový a informačný tok, náklady a priebežná doby výroby, sklady a skladové hospodárstvo

- Vedenie ľudí, motivácia, couching výrobných tímov

- Zlepšovanie výrobného procesu, odbúravanie strát vo výrobnom procese

- Simulačné hry

- Diskusia