Tréningy - školenia - kurzy 2019
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 19.2.2019
19.3.2019
11.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Tréning je určený pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby, TPV, údržbe a vedúcim pracovníkom zlepšovateľských tímov.


Obsahová štruktúra tréningu:

- Prečo hodnotiť spôsobilosť strojov a zariadení, význam hodnotenia

- Základy štatistického spracovania údajov

- Konštrukcia a interpretácia regulačných diagramov

- Postup pri implementovaní fázy Set in Oder - Usporiadanie

- Postup pri implementovaní fázy Shine - Čistota

- Postup pri implementovaní fázy Standardize - Štandardizácia

- Postup pri implementovaní fázy Sustaine - Disciplína