Tréningy - školenia - kurzy 2019
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 19.2.2019
19.3.2019
11.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom materiálových oddelení, pracovníkom skladov, plánovania výroby, procesným a systémovým inžinierom, špecialistom na oblasť plánovania a zlepšovania pocesov.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Čo je to koncept lean, cesta ku štíhlej spoločnosti, hodnota verzus plytvanie

- Metodika 5S, jej význam a postup, 7 druhov strát

- Čas cyklu a čas taktu

- Vyvažovanie liniek, výrobné bunky

- Totálne produktívna údržba TPM, podstata, hlavné straty na výrobnom zariadení

- Priebežná doba a pridaná hodnota, mapovanie procesov

- Postup mapovania procesov, zlepšovanie procesov

- Príklady

- Diskusia