Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 6.2.2020
6.3.2020
9.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Tréning je určený pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby, TPV, údržbe, vedúcim pracovníkom zlepšovateľských tímov ale aj priamo výrobným pracovníkom.


Obsahová štruktúra tréningu:

- Prečo štatistickú reguláciu procesov, jej význam a použitie v praxi

- Systém regulácie procesu, štatistika a štatistické pojmy, cyklus neustáleho zlepšovania

- Postup pri štatistickej regulácií procesu

- Variabilita procesu, zvláštne príčiny variability procesu, náhodné príčiny variability procesu

- Regulácia procesu, regulačné diagramy a ich rozdelenie, koeficienty pre výpočet regulačných diagramov

- Tvorba a výpočet regulačných diagramov

- Spôsobilosť procesu, spôsobilosť výrobných zariadení, spôsobilosť meradiel

Pri ukončení tréningu SPC I je možné pokračovať v tréningu SPC II, prípadne v projekte implementácie štatistickej regulácie procesu v konkrétne spoločnosti.