Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 12.2.2020
12.3.2020
10.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je učený najmä pracovníkom, ktorí sú zodpovední za starostlivosť o systém manažérstva kvality.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Spokojnosť zákazníka a jeho lojalita voči spoločnosti

- Prečo nemôže byť rozsah reklamácií meradlom spokojnosti zákazníka

- Hodnota pre zákazníka a analýza hodnoty pre zákazníka

- Určenie zákazníkov, definovanie požiadaviek a znakov spokojnosti

- Návrh a tvorba dotazníkov

- Vzorkovanie, veľkosť vzorky

- Metódy zberu údajov a spokojnosti zákazníka

- Analýza získaných údajov ako podnet pre zlepšovanie

- Ukážka príkladov, diskusia