Tréningy - školenia - kurzy 2018
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 21.2.2018
21.3.2018
24.4.2018
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Čo je to SIX SIGMA, výhody SIX SIGMA

- Základné pojmy metodiky SIX SIGMA

- Aplikácia metodiky SIX SIGMA vo výrobnej a nevýrobnej sfére

- Hlavné etapy metodiky SIX SIGMA