Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 5.2.2020
5.3.2020
3.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Účastníci budú zoznamovaní so seba hodnotením spoločnosti, jeho zmyslom a samotným postupom realizácie samo hodnotenia. Nosná časť bude tiež venované k identifikácií silných a slabých miest spoločnosti a zároveň príležitostí ku zlepšeniu. Kurz je určený najmä pre vrcholový manažment a pracovníkov zabezpečujúcich riadenie jednotlivých manažérskych systémov.

Obsahová štruktúra kurzu:

- Seba hodnotenie a jeho význam

- Rozdiely medzi procesom seba hodnotenia a auditom kvality

- Postup pri seba hodnotení

- Identifikácia silných a slabých stránok spoločnosti, odporúčaní pre zlepšenie

- Meranie vyzrálosti manažérskych systémov

- Diskusia