Tréningy - školenia - kurzy 2019
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 28.2.2019
28.3.2019
30.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je učený najmä vedúcich a odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok najmä pre automobilový priemysel.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Prečo PPAP, hlavné ciele, výhody a prínosy PPAP

- Úrovne predkladania PPAP

- Kroky potrebné v rámci PPAP

- Požiadavky na proces

- Nástroje a techniky používané v rámci PPAP

- Aplikácia PPAP v praxi