Tréningy - školenia - kurzy 2019
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 21.2.2019
21.3.2019
24.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom zodpovedným za návrh a vývoj procesu a produktu, pracovníkom zodpovedným za kvalitu a zlepšovanie výrobného procesu.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Účel a význam použitia metódy POKA - YOKE

- Druhy chýb, najčastejšie sa opakujúce ľudské chyby

- Spôsoby odstránenia nedostatkov

- Tri základné funkcie POKA – YOKE, jej úlohy

- 5 „NAJ“ z POKA - YOKE

- Postup pri implementovaní metodiky POKA - YOKE

- Príklady použitia POKA – YOKE

- Diskusia