Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 6.2.2020
6.3.2020
9.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre riaditeľov výroby, vedúcich výroby, majstrov, supervízorov procesných, systémových a výrobných inžinierov, pracovníkov materiálových oddelení.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Základné princípy plánovania a riadenia výroby

- Tlakové a ťahové systémy

- Operatívne a strategické plánovanie výroby, dielenské plánovanie výroby

- Kanban, TOC, sekvenčné plánovanie, princíp supermarketu

- Kapacitné výpočty a kalkulácie

- Vzájomné väzby s logistikou

- Optimalizácia logistických procesov

- Podniková logistika, výrobná logistika

- Mapovanie toku hodnoty, pridané hodnota, čas cyklu a čas taktu

- Optimalizovanie výrobnej linky

- Praktické príklady, diskusia