Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 21.2.2020
20.3.2020
24.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je zameraný na systém kontinuálneho zlepšovania zvyšujúci najmä hodnotu podniku a motiváciu ľudí. Je určený pre všetkých pracovníkov firmy.


Obsahová štruktúra kurzu:

- 7 nástrojov riadenia kvality

- 7 nástrojov riadenia

- Kontinuálne zlepšovanie

- PDCA zlepšovanie, účel a význam, podstata metodiky PDCA

- Plánovanie zlepšovania

- Tím a tímová práca

- Aplikácia metód a nástrojov v rámci PDCA

- Simulačné hry – zlepšovanie procesov výrobné a nevýrobného charakteru

- Diskusia