Tréningy - školenia - kurzy 2019
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 21.2.2019
21.3.2019
24.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti, hlavne predstaviteľom manažmentu a manažérom kvality, riaditeľom spoločnosti, riaditeľom útvarov riadenia kvality.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Ekonomické aspekty manažérstva kvality

- Target costing

- PAF metóda

- PQC model

- Model zhody - nezhody

- Komplexný model nákladov na kvalitu