Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 21.2.2020
20.3.2020
24.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre pracovníkov na rôznych pracovných pozíciach vo výrobnej a nevýrobnej sfére.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Identifikácia potreby motivácie

- Najčastejšie omyly pri motivácií pracovníkov firmy

- Faktory ovplyvňujúce motivačný proces

- Zameranie motivácie na jednotlivca a pracovný tím

- Programy zamerané na stabilizáciu pracovníkov firmy

- Tvorba stabilizačných programov a ich implementácia do praxe

- Praktické ukážky

- Simulačné hry

- Diskusia