Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 5.2.2020
5.3.2020
7.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom kvality, vývoja, marketingu, technickej prípravy výroby, procesným inžinierom


Obsahová štruktúra kurzu:

- Účel a význam QFD, výhody a nevýhody metódy QFD

- QFD a zákazník, QFD a ľudský potenciál

- Postup, stavba domčeka

- Tímová práca pri QFD

- Praktické využitie, prípadové štúdie, analýza QFD domčeka

- Prezentácia

- Diskusia