Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 5.2.2020
5.3.2020
2.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Účastníci budú zoznamovaný s jednotlivými časťami metódy prostredníctvom výkladu pravidiel, filmových a fotografických ukážok a praktických cvičení. Súčasťou tréningu môže byť aj návšteva vybraného pracoviska v spoločnosti a hľadanie možnosti pre uplatnenie tejto metódy. Významnou súčasťou bude diskusia a samostatná práca účastníkov pri riešení cvičných úloh, použitie fotodokumentácie z rôznych pracovísk z praxe, prípadových štúdií a hier.

Obsahová štruktúra tréningu:

- Účel a výhody použitia metódy 5S ako súčasti vizuálneho manažmentu pracoviska

- Spôsob vykonania prehliadky pracoviska pred zavedením metódy 5S, analýza pracoviska

- Postup pri implementovaní Sort – Triedenie - Organizácia

- Postup pri implementovaní fázy Set in Oder - Usporiadanie

- Postup pri implementovaní fázy Shine - Čistota

- Postup pri implementovaní fázy Standardize - Štandardizácia

- Postup pri implementovaní fázy Sustaine - Disciplína