Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 28.2.2020
27.3.2020
30.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený všetkým manažérom spoločnosti, hlavne predstaviteľom manažmentu a manažérom kvality, riaditeľom spoločnosti, riaditeľom útvarov riadenia kvality.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Trvalé zlepšovanie, hlavné úlohy trvalého zlepšovania

- Nástroje a formy zlepšovania

- Požiadavky zákazníkov

- 8 druhov strát, plytvaní

- Postupnosť krokov trvalého zlepšovania procesov, PDCA cyklus

- Zlepšovateľský tím a práca v tíme

- Najznámejšie prístupy k trvalému zlepšovaniu v spoločnosti