Tréningy - školenia - kurzy 2019
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 5.2.2019
5.3.2019
4.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je zameraný na systém kontinuálneho zlepšovania zvyšujúci najmä hodnotu podniku a motiváciu ľudí. Je určený pre všetkých pracovníkov firmy.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Čo je systém kontinuálneho zlepšovanie,

- Kaizen verzus inovácia

- Organizácia Kaizen, vytvorenie a implementovanie zlepšovateľských tímov

- Metódy používané pri kontinuálnom zlepšovaní, základné formy plytvania vo výrobe, PDCA cyklus

- Techniky na generovania nápadov

- Praktické ukážky

- Simulačné hry – zlepšovanie procesov výrobné a nevýrobného charakteru

- Diskusia