Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 6.2.2020
6.3.2020
9.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený predovšetkým priemyslovým inžinierom, vedúcim výroby, majstrom, supervízorom a ďalším pracovníkom, ktorí sa podieľajú na plánovaní a riadení výroby.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Úvod do ergonómie, základné pojmy a definície

- Ergonómia a legislatíva

- Človek, antropometria, fyziologia, ergonómia a zdravie človeka, psychológia, práca

- Pracovisko, jeho usporiadania, stoly a stoličky, ovládače, estetika a farebné riešenie pracoviska,

- Manipulácia s bremenami

- Ergonomické analýzy, kalkulačné analýzy

- Prostredie, hluk, teplota, vlhkosť, vibrácie

- Moderné nástroje pre riešenie ergonomických problémov

- Ergonómia a racionalizácia práce