Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 12.2.2020
12.3.2020
23.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je zameraný predovšetkým na rozvoj individuálnych schopností účastníkov, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riešenie problémov a nájdenie najlepšej cesty riešenia prostredníctvom metodiky brainstorming.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Technika brainstorming, výhody a nevýhody

- Základné zásady

- Jednotlivé fázy techniky, ich význam a popis

- Moderátor, jeho úlohy v brainstormingu

- Praktické cvičenia, analýzy a spätné väzby

- Diskusia