Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 19.2.2020
19.3.2020
10.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený predovšetkým vedúcim a odborným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na plánovaní kvality produktov a procesov.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Technika benchmarking, výhody a nevýhody

- Jednotlivé fázy benchmarkingu, ich význam a popis

- Postup pri aplikácií benchmarkingu vo firme, ciele a ukazovatele

- Výber partnerov pre benchmarking, zber údajov a ich analyzovanie, návrh na opatrenia, odporúčania pre zlepšovanie

- Praktické cvičenia, analýzy a spätné väzby

- Diskusia